Hava kompresörü verimliliği nasıl maksimize edilir ve toplam bakım maliyeti nasıl azaltılır?

Endüstrilerin çoğu, en temel makinelerine güç sağlamak için basınçlı havaya güvenir. Hava kompresörleri çarpma tertibatlarına, matkaplara ve diğer montaj hattı ekipmanlarına güç sağlar. Şirketin hava kompresörü bakım maliyetlerini düşürmenin en etkili stratejilerinden biri, hava kompresörlerinin optimum kompresör verimliliğinde çalışmasını garanti etmektir.

Bu makale size hava kompresörü verimliliği ve şirketinizin toplam bakım maliyetlerini nasıl düşüreceğiniz konusunda kapsamlı bir kılavuz gösterecektir.

Hava kompresörü Verimliliği ve pistonlu kompresör performansını etkileyen faktörler

Pistonlu kompresör, pozitif deplasmanlı bir makinedir. Teorik olarak, kapasitesini ve beygir gücünü hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz. Bununla birlikte, birkaç kayıp faktörü kapasiteyi düşürür ve beygir gücünü beklenen optimum değerlerden yükseltir.

Kompresör tasarımı, hızı, emme ve çıkış basıncı ve sıcaklığı, gaz bileşimi, emme ve çıkış borusu tasarımı ve valf tasarımı kayıpların miktarını etkiler. Belirli uygulamalarda önemli olan kayıplar, diğerlerinde küçük olabilir. Bu nedenle, bir performans tahmin modeli oluştururken, çok çeşitli kompresör tasarımlarını, valf tasarımlarını, gaz moleküler ağırlığını ve çalışma koşullarını incelemelisiniz.

Hava kompresörlerini daha az verimli yapan faktörler

Basınçlı hava gücü, doğal verimsizliğine rağmen yüksek talepli uygulamalar için ideal bir enerji kaynağıdır. Çoğu hava kompresörü, bir beygir gücünde basınçlı hava üretmek için beygir gücünün dört ila sekiz katına ihtiyaç duyar. Ayrıca çeşitli değişkenler, hava kompresörlerinin zamanla ve düzenli bakım yapılmadan daha az verimli olmasına neden olur.

Düşük kaliteli hava girişi

Havadaki kir, toz ve diğer kirleticiler, hava kompresörü içinde çamur birikmesine neden olabilir. Bu birikim, bileşenleri aşındırır ve iç hacmi sınırlayarak tekrarlayan hava kompresörü onarım seanslarının masrafını artırır.

Nem

Suyun özgül ısısı yüksektir ve sıcaklığını değiştirmek daha fazla enerji gerektirir. Ayrıca hava kompresörü içerisinde nem olarak birikerek iç aksamlarını paslandırır. Yatırımınızı korumanın ve hava kompresörünüzün etkinliğini artırmanın en mükemmel yöntemlerinden biri, gelen havanın mümkün olduğunca soğuk ve kuru olmasını sağlamaktır.

Sıcak hava

Sıcak havanın yoğunluğu soğuk havanınkinden daha düşüktür. Sonuç olarak, soğuk hava doğası gereği sıcak havadan daha “sıkıştırılmıştır”, bu da soğuk havayı hava kompresörünüze pompalamanın önemli ölçüde daha verimli olduğu anlamına gelir. Bu da hava kompresörü verimliliğinin artmasına katkıda bulunur ve bu da üretimin artmasına neden olur.

Tutarsız hava basıncı kontrolleri

Hava kompresörü kontrolleri düzensiz veya kalıcı yüksek basınç üretir. Hava kompresörleri maksimum basınçta veya buna yakın bir basınçta çalıştıklarında, sistem üzerinde ek yük oluştururlar ve kompresör verimliliğini düşürürler.

Tasarım sistemi kusurları

Sistem mimarisindeki kusurlar nedeniyle hava kompresörleri daha az verimli hale gelebilir. Tipik tasarım kusurları, uygun olmayan boyutlandırılmış dağıtım sistemlerini, geri kazanım sisteminin olmamasını ve artan ısı israfını, borulardaki gereksiz kıvrımları ve onarılmamış sızıntıları içerir.

Uygun olmayan hava kompresörü modeli

Uygun olmayan bir hava kompresörü modeli, projenizdeki basınçlı hava ihtiyaçlarını yetersiz şekilde ayarlayabilir. Kompresör verimini ve uygulamanın genel performansını düşürür. Bu nedenle, öncelikle uygulamanız için gereken basınçlı hava türünü incelemenizi öneririz. Son olarak, öngörülen durum için uygun hava kompresörünü seçin.

Azaltılmış basınç

Hava kompresörü sisteminizdeki basınç düşüşleri, hava kompresörünüzün kompresör verimliliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Yetersiz boyuttaki borular, yüksek nem, kirli filtreler veya uzayan hava yolculuğu uzunlukları basınç düşüşüne neden olabilir.

düzensiz bakım

Yetersiz bakım, sistemin erken yıpranmasına ve onarım maliyetlerinin artmasına neden olur. Hareketli bileşenlerin çokluğu ve bu sistemlerin yoğun kullanımı nedeniyle düzenli bir bakım programı oluşturulmaması hava kompresörlerini etkisiz hale getirebilir.

Verimsiz bir hava kompresör sisteminin maliyetleri

Verimsiz bir hava kompresörü nedeniyle kuruluşunuz kayıplara uğrayabilir. Her iş hem zaman hem de para gerektirir. Sonuç olarak, birçok seçenek arasından verimli bir hava kompresörü satın almayı düşünmek çok önemlidir. Verimsiz hava kompresör sistemleri size çeşitli şekillerde maliyete mal olur:

 • Para: Düzgün çalışan hava kompresörleri hızlı, güvenilir ve üretkendir. Verimsiz çalıştıklarında, daha önce 10 dakika süren bir faaliyet artık 20 dakika sürebiliyor ve bu da ekipmanı çalıştırmak için ek iş gücü ve daha yüksek güç harcamalarına neden oluyor.
 • Zaman: Zaman kaybı, üretkenliği geciktirerek ve kar olasılıklarını azaltarak mali durumunuzu da etkiler. Hava kompresörlerinizi verimli, çalışır durumda ve hizmette tutmak, programa bağlı kalmanızı sağlar.

Hava kompresörü verimliliği nasıl maksimize edilir?

Kompresör güç tüketimi ve bakım giderleri, basınçlı hava üretme maliyetinin %90’ından fazlasını oluşturur. İyi haber şu ki, birkaç basit önlem alarak enerji kullanımını en aza indirebilir ve performansı artırabilirsiniz. Tutarlı ve güvenilir bir hava beslemesi, etkili ve güvenli tesis işletimi için kritik öneme sahip olsa da bunun bir bedeli vardır.

Hava kompresörü verimliliğini artırmak, genellikle hangi değişkenlerin sistemin yıpranmasına neden olduğunu analiz etmekle başlar. Optimum kompresör verimliliği sunmak için, enerji tasarruflu kompresörler kontrollere ve tasarıma güvenir.

En verimli hava kompresörü sistemi, en düşük basınca yakın çalışan ve dikkatle ayarlanmış kontrolleri ve uygulamaya uygun bakımlı bir sistem tasarımını gerektirecektir.

Hava girişinin kalitesini iyileştirin.

Kompresörünüz tarafından işlenen havanın kalitesi, genel hava kompresörü verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Tesisinizdeki hava kalitesi düşük olduğunda, kompresörünüz daha kaliteli bir atmosferde olduğu kadar verimli çalışmayacaktır.

Bu durumda, işyerinizde aşağıdaki üç hava kalitesi bileşenine özellikle dikkat edin ve gerekli ayarlamaları yapın:

 • Sıcaklık: Soğuk hava sıkıştırmak için daha az enerji kullanırken, artan hava yoğunluğunu teşvik ederek hava kompresörleri kullanarak işlenmesini kolaylaştırır.
 • Bileşim: Hava kaynağınız temiz ve kirletici maddelerden arındırılmışsa, ekipmanınızdaki basınçlı hava sistem içinde daha sorunsuz hareket edecektir. Kirli veya kirlenmiş hava, hava kompresörlerinizde aşınmaya ve yıpranmaya neden olabilir.
 • Nem: Hava kompresörünüz nemli bir iklimdeyse, sistem içinde nem birikebilir ve korozyona neden olabilir. Kuru hava kompresörleri, çevrelerinden kaynaklanan sistem ve bileşen hasarlarını sürdürmeye daha az eğilimlidir.

Hava kompresörü kontrollerini düzenleyin

Tek bir kompresör veya birden çok kompresör, Hava kompresörü ile eşleşir ve kompresörün çıkışını kompresör sisteminin ihtiyaçlarına göre kontrol eder. Bu tür kontroller, bir hava kompresörü sisteminin kompresör verimliliği ve performansı için kritik öneme sahiptir.

Basınçlı hava sistemleri, son kullanıcı ihtiyaçlarına göre dalgalanan bir hava hacmi sağlarken belirli bir basınç aralığını korur. Kontrol sistemi, basınç belirli bir seviyeye geldiğinde kompresör çıkışını azaltır ve basınç düştüğünde kompresör çıkışı artar.

En doğru kontrol sistemleri, sistem gereksinimlerini karşılarken ortalama basınçları düşük tutabilir. Sistem kriterlerinin karşılanmaması ekipman arızasına neden olabilir. Bu nedenle, sistem kontrollerini depolama kapasitesiyle eşleştirmek çok önemlidir.

Aşağıdaki ayarlamalar, tekli kompresörlerin daha verimli çalışmasına yardımcı olabilir:

 • Kompresörlerin açık ve kapalı durumu, başlatma ve durdurma kontrollerini kullanan basınca bağlıdır.
 • Yükleme ve boşaltma özellikleri, kompresörün basıncı boşaltmak için yüklenmesine ve boşaltılmasına olanak tanır.
 • Modülasyonlu kontroller akış gereksinimlerini yönetirken, çok adımlı kontroller kompresörlerin kısmi yükte çalışmasına izin verir.
 • Çift Kontrol ve Otomatik Çift kontroller, başlatma/durdurma ve yükleme/boşaltma arasında seçim yapmanızı sağlar.
 • Değişken yer değiştirme, iki veya daha fazla kısmen yüklü durumda işlev görebilir.
 • Değişken hızlı sürücüler, değişen talep gereksinimlerini karşılamak için sürücü motorunun hızını sürekli olarak değiştirir.
 • Sistem ana kontrolleri, basınçlı havayı optimize etmek için gereken tüm işlemleri koordine etmek için çok sayıda kompresör içeren sistemlerde kullanılır.
 • Bir basınçlı hava sisteminin karmaşıklığı yerel ve ağ kontrollerinin kapasitesini aştığında, sistem ana kontrolleri sistemi koordine etmek için uygundur. Bu tür kontrolörler, bakım fonksiyonlarını iyileştirmek için sistem bileşenlerini ve trend verilerini izleyebilir.
 • Basınç ve akış kontrolörleri, talep değişikliklerini karşılayan daha mükemmel basınçlı hava depolar.

Sistem tasarımını geliştirin.

Sistem tasarımının iyileştirilmesi, hava kompresörü verimliliğini yükseltir. Hava kompresörü sisteminizin mimarisini altı şekilde geliştirebilirsiniz.

 • Yolu düzleştirin: Dağıtım hatlarındaki dar veya dik virajlar, sistemdeki sürtünmeyi ve basıncı azaltabilir, bu da uygulama noktasına daha az basınç ulaşmasıyla sonuçlanır. Daha az bükülme ve döngü ile geliştirilmiş tasarım, aynı enerjiyi tüketirken daha fazla basınç sağlamalıdır.
 • Gerektiğinde enerji tasarrufu yapın: Bir depolama tankı, kısa vadeli talep dalgalanmalarını yumuşatabilir ve açma/kapama çevrimini azaltabilir. Tank, talep güçlü olduğunda sistem basıncını minimum basınç gereksinimlerinin altında tutmaya yardımcı olabilir. Basınç düşüşü olduğunda, sistem basıncı yükselir ve bu da hava basıncının kaybolmasına neden olur. Kompresörün gücü tankın boyutunu belirler. Örneğin 50 beygir gücündeki bir hava kompresörü için 50 galonluk bir hava deposu gerekir.
 • Emilen havayı soğutun: Soğuk havayı sıkıştırmak için gereken enerji, daha sıcak havayı sıkıştırmak için gerekenden daha azdır. Kompresör girişini gölgeli bir bölgeye yerleştirerek sıkıştırma için gerekli enerjiyi azaltabilirsiniz.
 • Birkaç küçük kompresör kullanın: Büyük boyutlu hava kompresörleri, kısmi yükte çalışırken birim başına daha fazla enerji gerektirdiklerinden verimsiz olabilir. Bu tür sistemler, sistemin bazı bölümlerinin bazı kompresörleri kapatarak kapatılmasına izin veren sıralama kontrollerine sahip çok sayıda daha küçük kompresör kullanmaktan fayda sağlayabilir.
 • Atık ısının geri kazanılması: Atık ısı, suyu kaynatmak ve suyu alan ısıtmak için ısıtmak için uygun olabilir. İyi tasarlanmış bir ısı geri kazanım makinesi, hava sıkıştırmada kullanılan elektrik enerjisinin %90’a kadarını geri kazanabilir.
 • Yüksek talep olan yerlerin yakınına yerleştirin: Hava depolarını yüksek talep kaynaklarının yakınına yerleştirerek daha az toplam kompresör kapasitesiyle talebi karşılamak daha kolaydır.

Basınçlı hava ihtiyaçlarını dikkate alın.

Projeniz için optimum hava gereksinimini anlamak çok önemlidir. Aksi takdirde, basınçlı havayı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız ve bu da bir kayıpla sonuçlanır.

 • Yük profilini kontrol edin: Bir basınçlı hava sistemi tasarlarken yük profilini göz önünde bulundurun. Hava talebi büyük ölçüde değişiyorsa, sistem yalnızca kısmen yüklüyken bile verimli olmalıdır. Talepte büyük dalgalanmalar olduğunda, birden fazla kompresör daha ekonomik enerji kullanımını sağlayacaktır.
 • Yapay talebi en aza indirin: Uygulamalar için gerekenden daha fazla basınç kullanırken kontrolsüz kullanım için gereken fazla hava hacmi yapay taleptir.
 • Gereken doğru basıncı belirleyin:  Yapay talep, uygulamalar için gerekenden daha yüksek basınç kullanıldığında kontrolsüz kullanım için gereken fazla hava hacmini ifade eder. Bir uygulama 50 psi gerektirdiğinde ancak yalnızca 90 psi aldığında sistem havayı boşa harcar. Kullanım noktasında kurulan basınç regülatörleri yanlış talebi azaltabilir.
 • Uygun arz ve talebi inceleyin:  Hava kompresörlerinin amaçlanan kullanımları için aşırı büyük olmadıklarını kontrol edin. Her biri için gereken hava miktarını ölçerek tüm son kullanım uygulamalarını göz önünde bulundurun. Komple basınçlı hava sisteminizin kapsamlı bir şekilde incelenmesi, dağıtım sistemi sorunlarının araştırılmasına yardımcı olmalı ve yanlış hava kullanımını azaltmalıdır.
 • Blok diyagramları ve basınç profillerini kullanın: Blok diyagramlar, bir hava sıkıştırma sistemindeki tüm bileşenlerin tanımlanmasına yardımcı olacaktır. Bir basınç profili, sistemin kontrol edilmesi için girdi sağlaması gereken sistemdeki basınç düşüşlerini gösterir. Bir basınç profilini tamamlamak için kompresör girişini, hava/yağ ayırıcı arasındaki farkı ve çok kademeli kompresörler için ara kademeyi ölçmelisiniz. Veri kaydı sistem basınçları ve hava akışı ile sistem kesintilerini, aralıklı yükleri, sistem değişikliklerini ve genel durumları tespit edebilirsiniz. Sistem kontrolleri, çıkış üzerindeki etkilerini azaltmak için basınç ve hava akışındaki değişiklikleri yönetebilir.
 • Basınçlı hava deposu kullanın: Depolama, bozulmayı yavaşlatarak ve basınç düşüşünü azaltarak talep zirveleri sırasında talep olaylarını sınırlayabilir. Gerekirse bir kompresörü kapatarak önemli etkinlikleri diğer sistem olaylarından da koruyabilir.

Aşırı basınçtan kaçının

Basınçlı hava dağıtım sisteminden geçerken basınç düşüşleri meydana gelir. Aşırı basınç düşüşleri performansı bozabilir ve enerji kullanımını artırabilir. Basınç, kompresör sinyalinin yukarı akışında düşerek son kullanıcı çalışma basıncını düşürür.

Kompresör kontrol parametrelerini yerine getirmek için daha yüksek basınçlar gerekir. Kapasite eklemeden veya sistem basıncını yükseltmeden önce sistemdeki basınç düşüşlerini azaltın. Bu durumda, en iyi sonuçları elde etmek için basınçlı hava ekipmanını mümkün olan en düşük verimli çalışma basıncında çalıştırın. Aşağıdaki adımları izleyerek basınç düşüşlerini azaltabilirsiniz.

 • Gerçek Tasarımı İzleyin: Dağıtım başlığı ile üretim ekipmanı arasındaki yetersiz boru boyutu, yüksek basınç düşüşünün en yaygın nedenidir. Maksimum debiyi dikkate almadan tahmini ortalama basınçlı hava talebine göre boru tesisatı seçerseniz bu olabilir.
 • Nemi azaltmak için hava filtreleme ve kurutma ekipmanını çalışır durumda tutun.
 • Filtrelerin temiz olduğundan ve hava akışını engelleyen ve basınç düşüşlerine neden olan kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Basınç kaybını azaltmak için filtre bileşenlerinin bakımını yapmak ve düzenli olarak değiştirmek gerekir.
 • Mümkün olan en düşük basınç düşüşüne sahip ayırıcıları, kurutucuları, filtreleri ve son soğutucuları seçin. Bir filtre, hortum ve basınç regülatörü (psid) için ortalama inç kare başına 7 librelik bir basınç farkı vardır.
 • En küçük basınç farkında en yüksek performansı sağlayan regülatörleri, hortumları, yağlayıcıları ve konektörleri seçin.
 • Basınçlı hava sisteminden geçen hava miktarını azaltın.

Doğru hava filtresini ve giriş konumunu seçin

İşletme giderlerinin düşürülmesi girişte başlar – giren hava ne kadar soğuksa, hat basıncı oluşturmak için o kadar az elektrik gerekir. Optimum fayda için hava girişini bulun. Yerden en az 1,8 m yükseklikte temiz, kuru, gölgeli bir açık alan öneriyoruz. Tam kapasitede çalışırken giriş kanalları yoluyla azaltılmış basınç düşüşü, işletme giderlerinin de düşürülmesine yardımcı olacaktır.

Emme ve kompresör için uygun kapasiteye sahip bir hava filtresi kullanmak, filtre değişimleri arasındaki süreyi uzatabilir ve yükü azaltarak para tasarrufu sağlayabilir..

Çalışma sıcaklığını optimize edin

Pistonlu kompresörlerin optimum performansını garanti etmek için soğutma suyu sıcaklığını giriş havası sıcaklığının yaklaşık 5,5oC üzerinde tutun. Bunun sonucunda su soğutmalı silindirlerde nem yoğuşamaz. Çıkıştaki sıcaklık 49°C’den az olmalıdır.

Diğer en iyi uygulamalar, bir kompresör başladığında veya kapatıldığında soğutma suyunun akmamasını ve su ceketlerinin düzenli olarak denetlenmesini ve temizlenmesini içerir.

Hava soğutmalı kompresörlerin düzenli bakımı ve temizliği, birikintilerin fan kanatçıklarını tıkamasını ve düzgün çalışmasını engellemesini önleyebilir. Sonuçta, yoğuşma suyunu uygun şekilde boşaltın.

Yağlayıcıları koşullara uygun hale getirin

Kompresörler, çalışma koşullarına uygun malzemelerle yağlandığında en iyi şekilde çalışır. Bu kayganlaştırıcılar da uygun oranlarda tutulmalı ve uygulanmalıdır.

Uygun yağ akış hızının korunması, pistonlu hava kompresörleri için kritik öneme sahiptir; çok düşük veya çok yüksek bir besleme hızı, silindir ve segmanlardaki aşınmayı artıracak ve yağ tüketimini ve aşırı ısınmayı artıracaktır.

Bazı döner vidalı kompresörler, yataklarını yağlamak için yağ gerektiren kuru vidalar kullanır. Diğerleri, yağlayıcıya batırılmış ıslak vidalar kullanır. Islak vidalar, sıkıştırma ısısını emmek, rotorları yağlamak ve iyi bir sızdırmazlık sağlamak için soğutulmuş yağa ihtiyaç duyar. Yağdan havaya veya sudan havaya kullanan ısı eşanjörleri, hava beslemesini uygun sıcaklıkta tutabilir ve karbon birikintilerini azaltabilir.

Mobil SHC Rarus serisi, zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılan döner vidalı hava kompresörleri için duruş süresinden tasarruf etmeyi amaçlamaktadır.

Nemi ortadan kaldırın ve kompresör verimliliğini koruyun

Basınçlı hava sistemlerinde istenmeyen nemden kaynaklanan hasarın tamiri tesis bakım giderlerinin %5’ine kadar çıkabilir. Bu nedenle minimumda tutmak çok önemlidir. Kompresörler tarafından salınan havadaki suyu çıkarmak için son soğutucular ve kurutucular kullanmak iyi bir uygulamadır. Sonuç olarak hava dağıtım sistemindeki yoğuşma azalır.

Masrafları kısmak ve kompresör verimliliğini artırmak için bir diğer strateji de kompresör ile kullanım noktası arasında basınç kaybı olmamasını sağlamaktır. Genel bir kural olarak, kullanımda basıncı 620,5 kPa’nın üzerinde tutun. Havayolu yağlayıcıları, basınçlı havayla çalışan makinelerin kompresör verimliliğini de artırabilir. Hava yoluyla taşınabilen hafif bir yağ kullanmak en iyisidir. Yağlayıcılar yeniden doldurulmalı, kirli veya sütlü yağ değiştirilmelidir.

Sızıntıları durdurun ve hava rezervlerini güvenle saklayın

Hava sisteminin herhangi bir bölümündeki sızıntılar, kompresörlerin sızdırmaz bir sistemden daha fazla hava sıkıştırmasını gerektirerek işletme maliyetlerini yükseltebilir. Ultrasonik kaçak detektörü, hava kaçaklarını tespit etmek ve ortadan kaldırmak için mükemmel bir tekniktir. Filtre ve kompresör arasındaki emiş hattında sızıntı veya aşırı kısıtlama olup olmadığını kontrol etmek için her vardiya boyunca alet okumaları almak çok önemlidir.

Yedek hava deposu güvenli ve verimli hale getirilmelidir. Kompresörden veya son soğutucu çıkışından yağı veya yoğuşmuş suyu tamamen boşaltmak için hava alıcıları takmak için idealdir. Alıcıya monte edilen yaylı bir emniyet valfi, mükemmel çalışır durumda olduğundan emin olmak için düzenli olarak incelenmesi gereken çok önemli bir emniyet elemanıdır.

Doğru kurulum, sık bakım ve kaliteli yağlama, hava kompresörlerinin enerji verimliliğini ve performansını artırırken işletme maliyetlerini de azaltabilir.

kompresörünüzü koruyun

Basınçlı hava kullanılabilirliğini sağlamanın en iyi yöntemi, basınçlı hava ekipmanınıza iyi bakmaktır. Yeni bir kompresör alarak veya mevcut bir ünitenin performansını artırarak elde edilen kompresör verimliliğini korumak için sık önleyici bakıma yatırım yapmayı gerektirir.

Yalnızca yedek parça satın almak ve bakımı şirket içinde gerçekleştirmek istiyorsanız, Güven dağıtım merkezinden önceden belirlenmiş aralıklarla planlanmış bir bakım programına kaydolun. Düzenli bakım, ekipmanınızın çalışma süresini ve enerji verimliliğini artıracaktır. Tersi ise ek arıza süresi, daha fazla enerji kullanımı ve muhtemelen bir arıza ile sonuçlanabilir..

Confidance Verimli Hava Kompresörü

Confidence Air Compressor, güç tasarrufu seçenekleriyle daha az enerji kullanırken optimum performans sağlayabilir. Enerji verimliliği, şirketiniz için mali tasarruf anlamına gelir.

Confidence Compressor, kompresör verimliliğini ve dayanıklılığını birleştiren yüksek kaliteli, en verimli kompresörleri üretme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. İşletmenizi zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olacak bir kompresör veya kompresör sistemi ile nasıl donatabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin..

Özet

Her şeyden önce, sistemin sorunsuz çalışmasını garanti etmek için uygulanan tasarım ve önleyici bakım prosedürleri her zaman hava kompresörü verimliliğini belirler. Sızıntıları kontrol etmek, filtreleri düzenli olarak değiştirmek, basınç regülatörlerini kullanmak ve sistemi mümkün olan en düşük basınçta çalıştırmak en büyük hedefiniz olmalıdır.

Enerji tasarrufu seçeneklerini belirlemek için bir hava kompresörü uzmanıyla çalışmak paradan tasarruf etmenizi sağlarken aynı zamanda sisteminizin kompresör verimliliğini de artırır.